Naše aktivity

15936716_1399794493365257_566596363279119956_oV Alfa Fí se zaměřujeme na tři podstatné okruhy, které tvoří základní pilíře všech našich aktivit. Jedná se o pořádání veřejných společenských akcí, dobročinné sbírky a akce charitativního charakteru a spolupráce s fakultou při pořádání vybraných společenských událostí.

 

Pořádání veřejných společenských akcí
Základem je snaha o uvedení nabytých znalostí do praxe. Úkolem těchto akcí je především zpestření studentského života. Zároveň se touto formou snažíme i o zapojení obyvatel města Jindřichův Hradec a tím napomoct k odbourání možných bariér právě mezi studenty a městem JH.
15095557_1331388843539156_8022308147982483358_nDobročinné sbírky a akce charitativního charakteru
Zapojujeme se do regionálních i celorepublikových akcí různého charakteru. Možnost spolupráce s jinými organizacemi si buď hledáme samy, nebo jsme oslovovány s žádostí o spolupráci.
Spolupráce s fakultou při pořádání vybraných společenských událostí
Snažíme se o zapojení se do akcí pořádaných fakultou a pomoci tak s organizací. V poslední době se jednalo o přípravy fakultního plesu nebo pomoc při inauguraci nového děkana.