Vize a hodnoty

Vize
Stát mezi předními studentskými organizacemi VŠE, spolupracovat se subjekty po celé České republice. Pomáhat těm, kteří to potřebují bez ohledu na věk, rasu či náboženské vyznání. A to vše v rámci vzájemné solidarity a respektu vůči členům spolku i ostatním zainteresovaným subjektům.

Mise
Šířit úsměvy, rozdávat radost a odbourat bariéry mezi lidmi.

16521955_10202680088281455_813907344_n

Hodnoty
Angažovanost – jde nám o aktivní zapojení se do akcí, které můžou někomu pomoci, a jsme otevřeny novým nápadům.
Laskavost – respekt a úcta k druhým patří mezi priority našeho spolku. Po členkách vyžadujeme vlídný a laskavý projev.
Fakulta – naším hlavním cílem je dělat dobré jméno fakultě a snaha o propagaci.
Asertivita – při řešení konfliktů a jednání s klíčovými partnery se snažíme jednat asertivně, přiznáváme úspěchy i neúspěchy.
Férovost – jednáme tak, jak chceme, aby ostatní jednali s námi.
Inspirace – inspiraci čerpáme z různých nadací, neziskových organizací či ze společných myšlenek